Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  ZARZĄD MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP.
 

Prezydium
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego 
  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

tel 727 008 108
                                 
płk Jerzy WŁOSIŃSKI - p r e z e s
ppłk Józef ŁĘKAWA - s k a r b n i k
kpt. Eugeniusz KARBOWIAK - sekretarz
płk Bogdan BARTOSIŃSKI - wiceprezes ds. wojskowo - historycznych
płk Henryk ODRZYWOŁEK - wiceprezes ds. organizacyjno-społecznych
ppłk Robert WŁODARCZYK - wiceprezes ds. soc-zdr
st.chor.szt.Stanisław PIECZARA -członek prezydium


Pozostali członkowie
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

płk Jan ANTONIUK
płk Adam BULIŃSKI
płk Tomasz CZYŻYKOWSKI
kpt. Leszek GWIAZDOWSKI
płk Piotr KURYŚ
płk Włodzimierz MARZĘDA
płk Marek SOBIERAJ
mjr Adam OLECHOWSKI
Adam SPYCHALSKI

płk Jan URBANIAK

 
                                                             

Komisja Wyróżnień

             st. chor. sztab. Stanisław PIECZARA
  kpt. Leszek GWIAZDOWSKI
ppłk Stanisław DZIWULSKI
                                  

Komisja Społeczna

Komisja ds. Obronnych 
          płk Bogdan BARTOSIŃSKI
płk Adam BULIŃSKI

          

Komisja Socjalno - Zdrowotna
  
płk Robert WŁODARCZYK

 
Wojewódzka Komisja Rewizy
jna
Organizacji Mazowieckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
                                                       Przewodniczący - płk Mieczysław PIECYK
Członkowie -  płk Zdzisław DOMASIK
                 - st.chor. Arkadiusz LIS
                         - kpt Cezary USIK    
           

Wojewódzki Sąd Koleżeński Organizacji Mazowieckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Przewodniczący - ppłk Artur MALINOWSKI
        Członkowie - płk Kazimierz STEFANIAK

                     -

Biuro Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

                                                                                Kierownik Biura

                                                                    kpt. Eugeniusz KARBOWIAK

Wydawanie legitymacji PKP

Koła ZŻWP
       podległe 
Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu      

           Koło nr 2.  Prezes  płk Piotr KURYŚ                                 tel. 603 169 740                                             
           Koło nr 4.  Prezes  płk Tadeusz MUZAL                           tel. 226 135 628
           Koło nr 5.  Prezes ppłk Sławomir SIKORA                       tel. 600 184 635
           Koło nr 6.  Prezes mjr Jan DŹWIGAŁA,                           tel. 602 150 007
           Koło nr 15. Prezes chor. Bogdan BERCZYŃSKI              tel. 607 123 673
           Koło nr 19. Prezes płk Lech PIETRZAK,                          tel. 727 008 106
           Koło nr 23. Prezes płk  Bogdan GRABOWSKI,                tel. 501 052 205
           Koło nr 28. Prezes płk Zdzisław KENDZIOREK,             tel. 602 474 863
           Koło nr 29. Prezes płk Stanisław MEDYŃSKI,                 tel. 692 309 066
           Koło nr 33. Prezes płk Ryszard MALUTA,                        tel. 22 671 66 19
           Koło nr 35. Prezes płk Jan URBANIAK,                           tel. 694 444 044
           Koło nr 38. Prezes płk Adam SPYCHALSKI,                   tel. 793 050 131
           Koło nr 39. Prezes płk Feliks KLEPACZKA,                    tel. 501 008 515
           Koło nr 42. Prezes płk Bogdan BARTOSIŃSKI                tel.601 661 196
           Koło nr 47. Prezes ppłk Stanisław POPIOŁEK,                 tel. 605 585 602
           Koło nr 49. Prezes płk Janusz FRONCZAK                       tel. 604 134 310
           Koło nr 61. Prezes ppłk Gabriel MAŃKA                          tel. 502 305 365
           Koło nr 68. Prezes kpt.  Cezary USIK,                               tel. 602 878 623
           Koło nr 84. Prezes st.chor.sztab. Henryk FADEREWSKI, tel. 608 413 157
           Koło nr 85. Prezes mjr Andrzej CZYŻEWSKI,                  tel. 501 285 765        

 
 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja