Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  WŁADZE ZŻWP
 

Skład  Zarządu Głównego i jego Prezydium

 Prezydium Zarządu Głównego 

płk Marek BIELEC - Prezes Związku
płk Henryk BUDZYŃSKI - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
płk Stanisław KALSKI - Wiceprezes ZG ds. Obronnych / Wiceprezes ZG ds. Społecznych
płk Miłosz BIAŁY - Wiceprezes ZG ds. Socjalno-Zdrowotnych
płk Adam SPYCHALSKI - Wiceprezes ZG ds. Ekonomicznych / Skarbnik ZG
ppłk Romuald DETMER - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Józef MÓL - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Józef MROCZKA - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Lech PIETRZAK - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
płk Andrzej SAWICKI - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku

 pozostali członkowie Zarządu Głównego

   mjr Tadeusz BUZUK
             płk Marian DĄBROWSKI
              ppłk Zbigniew DROZDEK
           mjr Zygmunt JELIŃSKI
               płk Zdzisław JORDANEK
             ppłk Tadeusz KOSIŃSKI
płk Józef KOSNO
                  płk Andrzej KOWALCZYK
               płk Zygmunt MACIEJNY
                ppłk Janusz MARCINIAK
                     kpt. Sławomir MAŃKOWSKI
                              st. chor. sztab. Andrzej OSSOWSKI
     por. Jerzy PANTAK
          kpt. Andrzej PAWLAK
                       gen. bryg. Bronisław PEIKERT
             płk Franciszek PIECUCH
               kmdr Bożena SZUBIŃSKA
                       ppłk Czesław TOMASZEWSKI
        ppłk Janusz ZAJDZIK
            ppłk Edward ZAREMBA


Godziny pracy członków Prezydium ZG i pracowników Biura 

 płk Marek BIELEC - Prezes Związku
tel. kom. 727 008 107

płk Henryk BUDZYŃSKI - Sekretarz Generalny ZG
tel. kom. 727 008 002
we wtorki i czwartki w godz. 9.00-13.00

płk Stanisław KALSKI  - Wiceprezes ZG ds. Obronnych/Wiceprezes ZG ds. Społecznych
tel. kom. 727 008 009
we wtorki i środy w godz. 10.00-13.00

płk  Milosz BIAŁY - Wiceprezes ZG ds. Socjalno-Zdrowotnych
tel. kom. 727 008 004
w poniedziałki i wtorki w godz. 10.00-13.00

płk Adam SPYCHALSKI - Wiceprezes ZG ds. Ekonomicznych/Skarbnik ZG
tel. kom. 793 050 131
w środy i czwartki w godz. 9.00-14.00

płk Miłosz BIAŁY - Rzecznik Prasowy
tel. kom. 727 008 004
w poniedziałki i wtorki w godz. 10.00-13.00

Teresa GRABOWSKA-MÓL - Starszy Referent Biura ZG (Kancelaria)
i Sekretarz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG
tel. kom. 727 008 105
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00

Radosław KUREK - Sekretariat Biura ZG
tel. kom. 727 008 000
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 Prezydium

Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego 

  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 


tel 727 008 108
 
  ppłk Artur MALINOWSKI - p r e z e s
ppłk Józef ŁĘKAWA - s k a r b n i k
                                 płk Kazimierz STEFANIAK - wiceprezes ds. obronnych
                            płk Jerzy WŁOSIŃSKI - wiceprezes ds. społecznych
                             ppłk Robert WŁODARCZYK - wiceprezes ds. soc-zdr
                  mjr Adam OLECHOWSKI - członek prezydium
                              st.chor.szt.Stanisław PIECZARA - członek prezydium

  Pozostali członkowie
       Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

             

                  płk Bogdan BARTOSIŃSKI
        płk Zdzisław CAJLER
                                st. chor Kazimierz DZIMIDOWICZ
                płk Bogdan GRABOWSKI
                            płk Włodzimierz KASPRZYCKI  
płk Piotr KURYŚ
              ppłk Henryk PRUDZICZ
         płk Marek SOBIERAJ
              płk Adam SPYCHALSKI
              mjr Ireneusz WOLIŃSKI

                                                       Komisja Wyróżnień

             

                                             st. chor. sztab. Stanisław PIECZARA
                                             płk Bogdan BARTOSIŃSKI
                                             ppłk Stanisław DZIWULSKI

 

 

                  
Komisja Społeczna

             płk Adam SPYCHALSKI
                          płk Włodzimierz KASPRZYCKI
         płk Marek SOBIERAJ
płk Piotr KURYŚ
                          st.chor.sztab Kazimierz DZIMIDOWICZ (pełnomocnik GWiR)

Komisja ds. Obronnych 

    ppłk Henryk PRUDZICZ
płk Zdzisław CAJLER
 mjr Ireneusz WOLIŃSKI
          

Komisja Socjalno - Zdrowotna

 ppłk Józef ŁĘKAWA
          płk Bogdan GRABOWSKI

Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Organizacji Mazowieckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

                                                       Przewodniczący - płk Mieczysław PIECYK
    Członkowie -  płk Zdzisław DOMASIK
                     - st.chor. Arkadiusz LIS
                            - kpt Cezary USIK                

Wojewódzki Sąd Koleżeński Organizacji Mazowieckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

   Przewodniczący - płk Witold MAJEWSKI
                         Członkowie       - ppłk Stanisław WYSOCKI             
     

Biuro Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

kpt. Eugeniusz KARBOWIAK - kierownik biura
  
  - wydawanie legitymacji PKP

Rzecznik prasowy
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 
mjr Adam OLECHOWSKI   


Koła ZŻWP
       podległe 
Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu      

        Koło nr 2. Prezes płk Piotr KURYŚ                                   tel. 603 169 740                        
       Koło nr 4. Prezes płk Tadeusz MUZAL,                             tel. 226 135 628
       Koło nr 5. Prezes płk Zygmunt GŁOGOWSKI,                  tel. 783 202 394
       Koło nr 6. Prezes mjr Jan DŹWIGAŁA,                              tel. 602 150 007
       Koło nr 15. Prezes chor.  Stefan BERCZYŃSKI,                tel. 607 123 873
       Koło nr 19. Prezes płk Lech PIETRZAK,                             tel. 605 430 541
       Koło nr 23. Prezes płk  Bogdan GRABOWSKI,                   tel. 501 052 205
       Koło nr 28. Prezes płk Zdzisław KENDZIOREK,                tel. 602 474 863
       Koło nr 29. Prezes płk Stanisław MEDYŃSKI,                    tel. 692 309 066
       Koło nr 33. Prezes płk Ryszard MALUTA,                           tel. 22 671 66 19
       Koło nr 35. Prezes płk Jan URBANIAK,                               tel. 694 444 044
       Koło nr 36. Prezes płk Jan ŻMIJEWSKI                               tel. 601 817 160
       Koło nr 38. Prezes płk Adam SPYCHALSKI,                       tel. 793 050 131
       Koło nr 39. Prezes płk Feliks KLEPACZKA,                        tel. 501 008 515
       Koło nr 42. Prezes płk Bogdan BARTOSIŃSKI,                   tel.601 661 196
       Koło nr 47. Prezes ppłk Stanisław POPIOŁEK,                     tel. 605 585 602
       Koło nr 49. Prezes płk Władysław KOWALIK,                      tel. 694 431 389
        Koło nr 53. Prezes płk Edward FRONCZAK                         tel. 604 134 310 
       Koło nr 61. Prezes ppłk Gabriel MAŃKA                               tel. 502 305 365
       Koło nr 66. Prezes płk Mieczysław PIECYK,                          tel. 797 941 375
       Koło nr 68. Prezes płk Kazimierz STEFANIAK,                     tel. 660 469 74
       Koło nr 84. Prezes st.chor.sztab. Henryk FADEREWSKI,      tel. 608 413 157
       Koło nr 85. Prezes ppłk Mirosław BORUC,                             tel. 606 398 434

 

 
 

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja