Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  WŁADZE ZŻWP
 

Skład  Zarządu Głównego i jego Prezydium

 Prezydium Zarządu Głównego 

                                          Prezes Związku - płk Marek BIELEC

 Wiceprezesi Zarządu Głównego:
   płk Miłosz BIAŁY
           płk Stanisław KALSKI
                  płk Adam SPYCHALSKI  

Sekretarz generalny Zarządu Głównego - płk Henryk BUDZYŃSKI

Członkowie Zarządu Głównego:
                mjr Tadeusz BUZUK
                      ppłk Romuald DETMER
                        ppłk Zbigniew DROZDEK
                              płk Mieczysław GRABOWSKI
                          płk Edmund JABŁONECKI
                        st. bryg. Maciej JASIŃSKI
                      płk Zdzisław JORDANEK
             ppłk Henryk KANIA
                   płk Adam KĘSTOWICZ
                   ppłk Albin KŁODNICKI
              ppłk Marek KOŁACZ
                  ppłk Stanisław KOZIOŁ
               płk Andrzej KRYSIAK
                        płk Marek KWIATKOWSKI
                    ppłk Janusz MARCINIAK
płk Józef MÓL
           płk Józef MROCZKA
                           chor. Maurycy MYSZKOWSKI
                                  st. chor. sztab. Andrzej OSSOWSKI
            kpt. Andrzej PAWLAK
         płk Lech PIETRZAK
           płk Andrzej SAWICKI
                      płk Andrzej SPIRYDOWICZ
   płk Andrzej STEC
                  kmdr Bożena SZUBIŃSKA
                         ppłk Czesław TOMASZEWSKI
          płk Jerzy WŁOSIŃSKI

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej ZŻWP

     1) przewodniczący -
     2) wiceprzewodniczący - kmdr Roman AUGUSTYNIAK
     3) sekretarz - ppłk Grzegorz MISIAK
     4) członkowie:
          st. chor. sztab. Dariusz KASPERSKI
          ppłk Andrzej KRUPIŃSKI
          ppłk Lech MURAWSKI
          płk Edmund TYSZKA

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego ZŻWP

     1) przewodniczący - płk Grzegorz Andrzej NISKI
     2) wiceprzewodniczący - płk Gerard PRZEWOSKI
     3) sekretarz - mjr Roman RUMAK
     4) członkowie:
          st. chor. sztab. Mirosław BŁAŻEJCZYK
          ppłk Ireneusz DYBALSKI
          ppłk Jerzy KRYGIER
          mł. chor. Mariusz LOTYCZEWSKI
          płk Ireneusz STOSIKGodziny pracy członków Prezydium ZG i pracowników Biura 

 płk Marek BIELEC - Prezes Związku
tel. kom. 727 008 107

płk Henryk BUDZYŃSKI - Sekretarz Generalny ZG
tel. kom. 727 008 002
we wtorki i czwartki w godz. 9.00-13.00

płk Stanisław KALSKI  - Wiceprezes ZG ds. Obronnych/Wiceprezes ZG ds. Społecznych
tel. kom. 727 008 009
we wtorki i środy w godz. 10.00-13.00

płk  Milosz BIAŁY - Wiceprezes ZG ds. Socjalno-Zdrowotnych
tel. kom. 727 008 004
w poniedziałki i wtorki w godz. 10.00-13.00

płk Adam SPYCHALSKI - Wiceprezes ZG ds. Ekonomicznych/Skarbnik ZG
tel. kom. 793 050 131
w środy i czwartki w godz. 9.00-14.00

płk Miłosz BIAŁY - Rzecznik Prasowy
tel. kom. 727 008 004
w poniedziałki i wtorki w godz. 10.00-13.00

Teresa GRABOWSKA-MÓL - Starszy Referent Biura ZG (Kancelaria)
i Sekretarz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG
tel. kom. 727 008 105
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00

Radosław KUREK - Sekretariat Biura ZG
tel. kom. 727 008 000
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 Prezydium

Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego 

  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 


tel 727 008 108
 

  płk Jerzy WŁOSIŃSK - p r e z e s
VACAT                    - sekretarz
      ppłk Józef ŁĘKAWA - s k a r b n i k
                                            płk Bogdan BARTOSIŃSKI - wiceprezes ds. wojskowo-hist
                                     płk Henryk ODRZYWOŁEKI - wiceprezes ds. org-społ
                                    ppłk Robert WŁODARCZYK - wiceprezes ds. soc-zdr
                                   st.chor.szt.Stanisław PIECZARA - członek prezydium

  Pozostali członkowie
       Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

             

     płk Jan ANTONIUK
        płk Adam BULIŃSKI
                     płk Tomasz CZYŻYKOWSKI
                     kpt. Leszek GWIAZDOWSKI
  płk Piotr KURYŚ
                     płk Włodzimierz MARZĘDA
          płk Marek SOBIERAJ
                  mjr Adam OLECHOWSKI
        płk Jan URBANIAK

                                                       Komisja Wyróżnień

                                              st. chor. sztab. Stanisław PIECZARA
                                             ppłk Stanisław DZIWULSKI
                                             kpt. Leszek GWIAZDOWSKI
 

                  
Komisja Społeczna

            

Komisja ds. Obronnych 

   
          

Komisja Socjalno - Zdrowotna

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Organizacji Mazowieckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

                                                       Przewodniczący - płk Mieczysław PIECYK
    Członkowie -  płk Zdzisław DOMASIK
                     - st.chor. Arkadiusz LIS
                            - kpt Cezary USIK                

Wojewódzki Sąd Koleżeński Organizacji Mazowieckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

      Przewodniczący - ppłk Artur MALINOWSKI
               Członkowie       -

Biuro Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

VACAT - sekretarz/kierownik biura
  
  - wydawanie legitymacji PKP

Rzecznik prasowy
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 


Koła ZŻWP
       podległe 
Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu      

        Koło nr 2. Prezes płk Piotr KURYŚ                                   tel. 603 169 740                        
       Koło nr 4. Prezes płk Tadeusz MUZAL,                             tel. 226 135 628
       Koło nr 5. Prezes ppłk Sławomir SIKORA                         tel. 600 184 635
       Koło nr 6. Prezes mjr Jan DŹWIGAŁA,                              tel. 602 150 007
       Koło nr 15. Prezes chor.  Bogdan BERCZYŃSKI,                tel. 607 123 873
       Koło nr 19. Prezes płk Lech PIETRZAK,                             tel. 727 008 106
       Koło nr 23. Prezes płk  Bogdan GRABOWSKI,                   tel. 501 052 205
       Koło nr 28. Prezes płk Zdzisław KENDZIOREK,                tel. 602 474 863
       Koło nr 29. Prezes płk Stanisław MEDYŃSKI,                    tel. 692 309 066
       Koło nr 33. Prezes płk Ryszard MALUTA,                           tel. 22 671 66 19
       Koło nr 35. Prezes płk Jan URBANIAK,                               tel. 694 444 044
       Koło nr 38. Prezes płk Adam SPYCHALSKI,                       tel. 793 050 131
       Koło nr 39. Prezes płk Feliks KLEPACZKA,                        tel. 501 008 515
       Koło nr 42. Prezes płk Bogdan BARTOSIŃSKI,                   tel.601 661 196
       Koło nr 47. Prezes ppłk Stanisław POPIOŁEK,                    tel. 605 585 602
       Koło nr 49. Prezes płk Janusz FRONCZAK ,                         tel. 604 134 310
       Koło nr 61. Prezes ppłk Gabriel MAŃKA                             tel. 502 305 365
       Koło nr 68. Prezes kpt.  Cezary USIK,                                  tel. 602 878 623
       Koło nr 84. Prezes st.chor.sztab. Henryk FADEREWSKI,     tel. 608 413 157
       Koło nr 85. Prezes mjr Andrzej CZYŻEWSKI                       tel. 501 285 765

 

 
 

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja