Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  ODESZLI NA "WIECZNĄ WARTĘ"
 
                        

          Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2021 r. odszedł na wieczną wartę płk Jan Gazarkiewicz - Prezes I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie, członek 39 Koła ZŻWP

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają Członkowie oraz Zarząd Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 

                 Panu ppłk  Arturowi Malinowskiemu  Prezesowi Mazowieckiego  Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci Żony składają członkowie Zarządu wraz ze wszystkimi członkami organizacji mazowieckiej.


W dniu 18 marca 2020 r. po wieloletniej walce z ciężką chorobą  odszedł na wieczną wartę kolega:                    ppłk w st  spocz.Tadeusz JAROSŁAWSKI

 

Zasłużony członek Wojewódzkiej Komisji   Kontroli Organizacji Mazowieckiej  ZŻWP , członek  Zarządu Koła Nr.39.

 Rodzinie naszego kolegi składają wyrazy głębokiego współczucia

                                      Prezes    MZW        Artur MALINOWSKI

 

                                              Przewodniczący WKR  Mieczysław PIECYK

                                              Prezes     Koła Nr.39   Feliks KLEPACZKA

 


 

 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.06.2019 zmarł po ciężkiej chorobie, przeżywszy 69 lat, członek Koła nr 23, były skarbnik Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – mjr w st. spocz Edward BINKOWSKI.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 29 czerwca 2019 roku. o godz. 11,00 w kościele Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckiem przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (Kościół Garnizonowy).

Cześć Jego pamięci.

PREZYDIUM MZW ZŻWP          


 

W dniu 2 lutego 2019 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy 74 lata, wieloletni żołnierz ochrony przeciwpożarowej 10 pułku samochodowego, Polskiego Kontyngentu Wojskowego ONZ na Bliskim Wschodzie oraz Szpitala Wojskowego przy ul. Szaserów w Warszawie, członek Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego Związku Żołnierzy WP przy DGW  –  st.chor.szt. Bronisław JEŻ.

Uroczystość żałobna  rozpocznie się mszą żałobną 6.02.2019 r. o g. 12.00 w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli 79, gm. Świlcza, woj. podkarpackie - po czym trumna z ciałem Zmarłego zostanie przetransportowana i złożona na cmentarzu miejscowym.


 


 

 

W dniu 25 stycznia 2019 r. zmarł, przeżywszy 75 lat,  absolwent Oficerskiej Szkoły Samochodowej   w Pile,  wieloletni oficer 10 pułku samochodowego, Polskiego Kontyngentu Wojskowego ONZ na Bliskim Wschodzie i Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON – ppłk Leszek Moryciński.

Uroczystość żałobna zgromadziła licznych znajomych, kolegów, sąsiadów oraz bliższą i dalszą rodzinę, rozpoczęła się mszą żałobną 31.01.2019 r. o g. 10.00 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 64, po czym urna z prochami  Zmarłego została przetransportowana i złożona na Cmentarzu Wawrzyszewskim w grobie rodzinnym.

W pogrzebie uczestniczyła delegacja dawnych żołnierzy, współtowarzyszy służby, a przewodniczył jej I wiceprezes naszego Koła – Stanisław Pieczara.

 

Żegnaj Leszku, żegnaj świetny Kolego, żegnaj Pułkowniku!

Dobrze zasłużyłeś się naszej ukochanej Ojczyźnie!

Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie! Śpij spokojnie!

 

 

Cześć Twojej pamięci!

 


  W dniu 22 listopada 2018 roku  zmarł w wieku 95 lat
Ukochany Towarzysz Życia, Tata, Dziadek i Pradziadek, Ś.P. TADEUSZ KOZIEŁ, pułkownik w stanie spoczynku.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 30 listopada o godz. 12:30
w Sali B na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa).

Po ceremonii nastąpi odprowadzenie urny z prochami Zmarłego do grobu rodzinnego, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina.

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej"

 

Cezary KUCZYŃSKI (zięć Zmarłego)
tel. 501 200 335Ppłk Jan OTRĘBOWSKI  Koło nr 6 MZW ZŻWP

 

(19.12.1927 r. –5.10.2018 r.) 

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, panteonie bohaterów i wielkich Polaków, nasza delegacja uczestniczyła w ostatniej drodze na wieczną wartę, zasłużonego oficera WP, członka Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – Kol. ppłk. Jana Otrębowskiego, który zmarł po ciężkiej chorobie. Urodził się w pięknym Marysinie, niedaleko Chełma Lubelskiego. Miał brata i dwie siostry. Ukończył Technikum Ekonomiczne i zdobył tytuł dyplomowanego biegłego księgowego. Służbę wojskową rozpoczął  23 kwietnia 1947 r. W jej trakcie pracował i służył w wielu jednostkach wojskowych. Najdłużej jednak w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, bo od 17 października 1967 r. Pracował tam na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach, był tytanem pracy.  W 1972 r. poślubił za żonę ukochaną Zofię. Z tego związku dochowali się dwóch córek.  Ze służby wojskowej został zwolniony po 40. latach jej pełnienia - 15 maja 1987 r.          

 Za  wybitne osiągnięcia  w służbie wojskowej był kolejno awansowany, aż do stopnia podpułkownika i odznaczony  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym krzyżem zasługi oraz wieloma innymi medalami.

Do naszego Stowarzyszenia wstąpił 14 września 2000 r.  Za aktywne członkostwo w naszym Kole i Związku  został odznaczony:  Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, Medalem „XXX-lecia ZŻWP”, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZBŻZiORWP” oraz „Złotym Krzyżem ZŻWP”.         Z okazji 90. Urodzin otrzymał piękny puchar z dedykacją od wszystkich członków Koła.

W ostatniej Jego drodze na wieczną wartę uczestniczyła asysta honorowa z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz sztandar naszego  Koła. Żegnało Go liczne grono przyjaciół i sąsiadów, bliższa i dalsza rodzina oraz najbiżsi: ukochana żona Zosia, córki: Monika i Aldona, zięć Michał oraz wnuki Maciej i Mateusz. Żegnając Go przy niszy kolumbarium prezes naszego Koła powiedział: „ Drogi Kolego Pułkowniku, Janku Otrębowski! Dobrze zasłużyłeś się naszej ukochanej Ojczyźnie i Jej siłom zbrojnym! Dziękujemy  Ci za wszystkie dokonania  służbowe i życiowe!  Pośmiertną nagrodą  dla tak znamienitego żołnierza będzie salwa honorowa i odegrana przez trębacza melodia „Śpij Kolego”.

 Cześć Jego  pamięci!  

 

Foto: Andrzej Krzyziński                                             


  Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 29 września 2018 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie nasz Kolega – płk Antoni MOROZ.

 

Płk Antoni MOROZ

(9.06.1935 r. – 29.09.2018 r.)

Urodził się w m. Chytra, gm. Hajnówka, pow. hajnowski, woj. podlaskie. W latach 1953 – 1990 pracował i służył Ojczyźnie w Wojsku Polskim. Szczególną wagę przywiązywał do dobrych relacji z najbliższymi: żoną, dziećmi i wnukami. Jego pasją była praca na działce i w zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stolica”. Z uśmiechem i cierpliwością zawsze znajdował czas, aby z działkowcami porozmawiać, podzielić się swoją bogatą wiedzą działkową i doradzić w sprawach trudnych i kontrowersyjnych. Nigdy nie zakładał niepowodzenia, do wszystkich wyciągał swoją pomocną dłoń i zawsze można było liczyć na jego wsparcie i bezinteresowność. 1 stycznia 2011 r. wstąpił do Koła Nr 6 i ZŻWP. Tu dał się poznać jako ponadprzeciętny działacz. W dowód zaufania i uznania został wybrany na okres 13.06.2013 r. – 9.02.2017 r. wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej naszego Koła. Został wyróżniony: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”, Brązową Odznaką „Za zasługi dla ZŻWP” oraz Srebrnym „Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Od dłuższego czasu zmagał się z nieuleczalną chorobą.

W dniu 4 października 2018 r. odbyła się piękna uroczystość pogrzebowa w cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie przy ul. Wolskiej 138/140, po której trumna  z ciałem Zmarłego została przewieziona i pochowana na cmentarzu miejscowym. Nad grobem pożegnał go w imieniu wszystkich uczestników pogrzebu Staszek Pieczara. W ostatniej drodze  „TOLKA” uczestniczyła najbliższa i dalsza rodzina, znajomi i sąsiedzi,  członkowie ROD „Stolica” oraz liczna delegacja naszego Koła ze sztandarem i pocztem w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, mjr Jan Dźwigała – sztandarowy i st. chor. szt. Stanisław Pieczara.

Cześć Jego pamięci!

Foto: Marzena Dźwigała                                      

            

 


 

  

           por. Stanisław WŁODARCZYK

(7.03.1943 r. – 22.08.2018 r.)

 Urodził się w Miejskiej Górce w powiecie rawickim, woj. Wielkopolskim, w rodzinie wielodzietnej, miał pięcioro rodzeństwa (dwie siostry i trzech braci). Z wykształcenia technik samochodowy. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej został powołany 23.10.1963 r. Po jej odbyciu pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Z wojskiem związał się na stałe. Przesłużył w nim prawie 35 lat , “do cywila” wyszedł 29 lutego 1996r.  Pełnił w tym okresie zaszczytną służbę w Polskiej Jednostce Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Wzgórzach Golan.  Jako cywil pracował jeszcze  w wojsku ok. 10 lat. Za ponadprzeciętne  wywiązywanie się z obowiązków służbowych był wielokrotnie wyróżniany. M. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz wszystkimi medalami resortowymi  MON.  Związek małżeński zawarł ponad 50 lat temu  z ukochaną Danutą, z którą dochowali się dwojga dzieci i dwóch wnuczek.

Do Koła nr 6 i ZŻWP wstąpił 5 lutego 2015 r., zaskarbił sobie tu wyrazy sympatii i uznania za postawę społeczną.  Od kilku miesięcy zmagał się z ciężką chorobą. Mimo to, w czerwcu br., odwiedził nas na zebraniu.

Uroczystość pogrzebowa  rozpoczęła się w wypełnionej żałobnikami Katedrze Polowej Wojska Polskiego i przy udziale wojskowej asysty honorowej wystawionej przez Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Następnie trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na Cmentarz Północny przy ul. Wóycickiego w Warszawie, gdzie spoczęła zgodnie z ceremoniałem wojskowym w mogile rodzinnej (Kwatera  A-II-1 Rząd  3  Grób  3). Obok najbliższej i dalszej rodziny, znajomych i przyjaciół udział wzięła z kwiatami delegacja naszego Koła: Marzena i Jan Dźwigałowie, Jerzy Gąska, Jan Mazur, Stanisław Pieczara i Wojciech Przybyła.

Uroczystość zakończyła salwa honorowa i melodia “Śpij Kolego”.

Żegnaj Staszku, żegnaj Poruczniku! Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie!

Cześć Twojej pamięci!   

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała

 płk Władysław KAŹMIERCZAK

(19.05.1928 r. – 21.08.2018 r.)

Urodził się w Morakowie, gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie  w rodzinie wielodzietnej, miał siedmioro rodzeństwa. W czasie drugiej wojny światowej Jego tata Józef został wywieziony przez hitlerowców do Dachau i tam zamordowany. Mama z kolei została brutalnie przez okupantów pobita, wskutek czego zmarła. Dzieci wychowywały się same, starsze pomagały i opiekowały się młodszymi. Władek mając 13 lat został wywieziony  do niewolniczej pracy w Niemczech. Po powrocie do Ojczyzny podjął naukę i ukończył technikum samochodowe. 2 października 1949 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej odbyciu pozostał  w służbie zawodowej. W 1965 r.  ukończył WKDO przy Wojskowej Akademii Technicznej, zajmował wiele ważnych stanowisk dowódczych i technicznych  w służbie samochodowej garnizonu m. s. Warszawy, najdłużej pracował  w 10 pułku samochodowym. Zaszczytną służbę wojskowa ukończył  2.02.1987r. Za osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany, awansowany i odznaczany, m. in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym krzyżem Zasługi, wszystkimi medalami resortowymi, Odznaką 1000 – lecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką dla Warszawy. Po służbie wojskowej przez 10 lat był inspektorem obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i BHP placówek PKO BP na terenie Ochoty   i Mokotowa  w Warszawie. Był członkiem Stowarzyszenia Więźniów Byłych  Dzieci Hitlerowskich  Obozów Koncentracyjnych. Do naszego Związku wstąpił 21.12.1989 r.,  bardzo aktywny. Był sekretarzem Koła nr 6, członkiem Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, działał w komisji do spraw zatrudnienia emerytów i rencistów wojskowych. Za osiągnięcia w pracy i działalności związkowej został wyróżniony m. in. wpisem do Księgi Honorowej Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego oraz srebrną odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Jagiellońskiej 10 w Zielonce (pow. wołomiński) po czym trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona i pochowana w mogile rodzinnej na cmentarzu miejscowym przy ul. Piłsudskiego. W pogrzebie obok rodziny i znajomych brała udział delegacja koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Marzena i Jan Dźwigałowie, Jan Mazur i Henryk Gogół, która złożyła wiązankę kwiatów. Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa, którą wystawiła 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej.

Cześć Jego pamięci!

Foto: Marzena Dźwigała                                 
Z prawdziwym żalem informuję, że w dniu 11 marca 2018 r. na wieczną wartę odszedł Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - płk Jan Kacprzak, Wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Prezes Zarządu Spółki Vets&Army.

Płk Jan KACPRZAK do końca swoich dni wypełniał słowa żołnierskiego przyrzeczenia - służby Polsce oraz całej naszej związkowej społeczności. Dawał przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami żołnierskimi. Przede wszystkim zaś, w naszej pamięci pozostanie jako wielki, dobry Człowiek, do którego zawsze można było przyjść po radę i pomoc.

 
 
 
     W dniu 6 lutego 2018 roku, niespodziewanie odszedł od nas w wieku 65 lat "Na wieczną wartę" nasz kolega, przyjaciel, Kierownik Biura Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk mgr Henryk JAGIELSKI.

Msza w Jego intencji odbyła się w dniu 15 lutego w Katerze Polowej WP w Warszawie przy ul. Długiej 13/15. W mszy uczestniczyła córka, rodzina, przyjaciele i znajomi. W imieniu byłych żołnierzy, zmarłego pożegnał prezes Związku płk Marek Bielec, który przypomniał Jego drogę wojskową, zaangażowanie w sprawy zawodowe i społeczne. 

Decyzją Kapituły Krzyża Związku, pośmiertnie ppłk mgr Henrykowi Jagielskiemu nadany został Krzyż Złoty z Gwiazdą. 

Warszawa 15.02.2018 rok


 

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja