Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  AKTUALNOŚCI 2024
 Posiedzenie

Sejmowej Komisji ds. Petycji

w dniu 25 kwietnia 2024 r.

 

Wielu członków Związku zainteresowanych jest nadal problemem tzw. „drugiej emerytury”.

Załączamy komplet materiałów dotyczących posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji w dniu 25 kwietnia 2024 r., który zawiera aktualny stan i kierunki dalszych prac dotyczący tego problemu.

Pragniesz się z nim zapoznać to kliknij na poniższy obrazek lub wejdź poprzez zakładkę „Menu strony” na podstronę „Druga Emerytura”.

 

 

 

Decyzja nr 32/MON

Ministra Obrony Narodowej

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

 

 

Decyzja nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zmiana dotyczy Rozdziału V pod nazwą „UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE w pkt 1 „OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ”.

 

 

Załącznik nr 1 - FORMULARZ WNIOSKU O SKIEROWANIE WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI

 

 

Załącznik nr 2 - FORMULARZ WNIOSKU O SKIEROWANIE WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ

 

 

X     X     X

 

Poprzednia wersja „Ceremoniału Wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” została wprowadzona zgodnie z decyzją nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 317, z 2017 r. poz. 99, z 2018 r. poz. 178 oraz z 2021 r. poz. 164).

 


8 maja 1945 r. o godzinie 22:30 czasu środkowo-europejskiego w berlińskiej dzielnicy Karlshorst podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Działania wojenne przerwano tego samego dnia, tuż po godzinie 23:00. Tym samym w Europie zakończyła się najtragiczniejsza wojna w historii, która pochłonęła dziesiątki milionów ludzkich istnień na całym świecie.

 8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa, czyli dzień upamiętniający zakończenie II wojny światowej w Europie.
   Z tej okazji  Urząd do Spraw Kombatantów oraz Osób Represjonowanych zorganizował na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystość upamiętniającą bohaterów walk o niepodległość. Wśród zgromadzonych gości obecni byli m. in. przedstawiciele prezydenta, premiera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek, kombatanci, delegacje organizacji pozarządowych zrzeszających żołnierzy w rezerwie i stanie spoczynku oraz młodzież szkolna. 

Skąd się wzięła biało-czerwona flaga Polski [INFOGRAFIKA]

2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Co warto wiedzieć o tym symbolu narodowym? Zobacz naszą infografikę!NurPhoto / Contributor / Getty Images

Flaga Polski

Historia polskiej flagi zaczyna się od stosowanego na sztandarach karmazynu. Intensywnie czerwony kolor był symbolem bogactwa i dostojeństwa. Ze względu na wysoką cenę barwnika – koszenili, uzyskiwanej z larw czerwca polskiego – na posiadanie materiałów w tym kolorze pozwolić sobie mogli tylko magnaci i dostojnicy państwowi.

Zobacz również

 

Barwy flagi są odwzorowaniem kolorystyki herbu państwowego. Już na pierwszych flagach i sztandarach reprezentujących Królestwo Polskie widniał biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Sam orzeł pojawiał się być może już na monetach wybijanych w czasach Bolesława Chrobrego, z całą pewnością natomiast towarzyszył książętom piastowskim już od XII w.

Jan Długosz, opisując przygotowania do bitwy pod Grunwaldem, pisał o "chorągwi wielkiej, na której wyszyty był misternie orzeł biały z rozciągnionemi skrzydły, dziobem rozwartym i z koroną na głowie, jako herb i godło całego Królestwa Polskiego".


Onet

Barwami Rzeczypospolitej Obojga Narodów były z kolei dwa czerwone pasy przedzielone białym. W okresie przed zaborami za barwy narodowe uznawano: biały, karmazynowy i granatowy. Barwy biała i czerwona po raz pierwszy za narodowe uznane zostały 3 maja 1792 r., w czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji.

Po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi 1 sierpnia 1919 r. uchwalił Sejm Ustawodawczy. Jak głosiła ustawa "za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony".

Od tego momentu kilka razy zmieniono odcienie flagi narodowej. W 1921 r. zdefiniowano odcień czerwieni na fladze jako karmazyn. Sześć lat później zmieniono go na znacznie jaśniejszy cynober. Obecne kolory polskiej flagi definiuje ustawa z 31 stycznia 1980 r. Górna część flagi jest srebrzystobiała, dolna natomiast znów jest karmazynowa.

Źródło: Onet

 

 

Biało-czerwona szachownica. Skąd wziął się symbol lotnictwa RP?

Bartosz Witoszka

Biało-czerwona szachownica to od 106 lat symbol polskich lotników, który stosowany jest nie tylko na samolotach i śmigłowcach, ale również na flagach lotnisk wojskowych czy fladze dowódcy sił powietrznych. Mimo że sam znak wydaje się prosty i każdy rozpozna go bez pudła, niewiele osób wie, że przechodził on dwukrotną modyfikację. Obecny wygląd szachownicy to efekt kompromisu pomiędzy polskim a habsburskim porządkiem.Foto: Wojciech Olkusnik/Narodowe Archiwum Cyfrowe / East News/ Wikipedia/Domena Publiczna

Skąd wzięła się biało-czerwona szachownica? Nie zawsze tak wyglądała

Spis treści

  1. Skąd wzięła się biało-czerwona szachownica na samolotach?
  2. Pierwsza modyfikacja
  3. Czerwona-biała czy biało-czerwona — która wersja jest prawidłowa?
  4. Polskie F-35 bez biało-czerwonej szachownicy? Wojsko szykuje zmiany

Skąd wzięła się biało-czerwona szachownica na samolotach?

W trakcie I wojny światowej, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, w armiach Rosji, Niemiec i Austro-Węgier znajdowało się wielu Polaków, mimo że nie walczyli oni za swój kraj. Wśród nich był pilot porucznik Stefan Stec, który od stycznia 1916 r. do 1918 r. służył w austriackich siła powietrznych. To właśnie wtedy po raz pierwszy na samolocie — mimo że nie był polski — pojawiła się szachownica z charakterystycznymi barwami. Był to osobisty symbol Stefana Steca — w trakcie I wojny światowej jednym ze zwyczajów pilotów było znakowanie używanych przez siebie samolotów, a Polak uznał, że to szachownica nawiązująca do biało-czerwonej flagi będzie najlepszym wyborem.Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe / Wikipedia/Domena publiczna

Stefan Stec

Od połowy 1918 r. Stec był częścią Polskiej Organizacji Wojskowej we Lwowie, czyli tajnego stowarzyszenia zrzeszającego żołnierzy z zaboru rosyjskiego i austriackiego. Gdy 15 listopada pilot przyleciał do Warszawy z meldunkiem z oblężonego Lwowa (trwała wówczas wojna o Galicję Wschodnią pomiędzy Polską a Ukrainą), ówczesny dowódca polskiego lotnictwa Hipolit Łossowski zobaczył szachownicę na maszynie Steca i uznał, że jest to idealny symbol przynależności państwowej, który łatwo będzie można zaadaptować.


Foto: Mszept / Wikipedia/cc-by-sa-4.0

Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego gen. Stanisława Szeptyckiego z 1 grudnia 1918 r.

1 grudnia 1918 r. dowództwo polskiej armii wydało rozkaz nakazujący oznakowanie wszystkich samolotów szachownicą Steca, a 6 grudnia w wydano rozporządzenie zapisane w Dzienniku Rozporządzeń Ministra Spraw Wojskowych:

Samoloty Wojsk Polskich będą w przyszłości zaopatrzone w miejscach dotychczas obowiązujących znakiem kwadratowym szerokości 60 cm, dzielącym się na cztery równe pola. Lewe górne i prawe dolne pole będzie barwy karmazynowej, lewe dolne i prawe górne pole barwy białej.

Pierwsza modyfikacja

W 1921 r. zdecydowano się wprowadzić modyfikację — chodzi o charakterystyczne ramki w kolorach odmiennych od koloru pól szachownicy. W instrukcjach nie ustalono jednak szerokości obwódki w stosunku do wymiarów szachownicy i zmieniło się to dopiero rozporządzenie prezydenta z 1 marca 1930 r.:

Szachownica lotnicza jest to kwadrat podzielony na cztery równe pola, z których lewe górne i prawe dolne są barwy czerwonej z białą obwódką, lewe dolne i prawe górne barwy białej z obwódką czerwoną. Stosunek obwódek do pola wynosi 1:5.


Foto: Polish MiG-19 / Wikipedia/Domena publiczna

Polska szachownica w latach 1921–1993

W takiej formie szachownica polskich lotników przetrwała przez ponad 70 lat, ale później nastąpiła znacząca zmiana wynikająca z zasad heraldyki, czyli nauki zajmującej się badaniem zasad tworzenia herbów.

 

Czerwona-biała czy biało-czerwona — która wersja jest prawidłowa?

Jeśli mieliście okazję zobaczyć na żywo lub na zdjęcia polskie samoloty F-16, zwróciliście uwagę, że na nich szachownica lotników jest biało-czerwona (pierwszy górny kwadrat od lewej jest biały), a nie czerwona-biała, jak symbol używany przez Steca. Skąd taka zmiana? W 1993 r. na mocy ustawy O znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej postanowiono o odwróceniu o kolejności pól, dlatego lewe górne i prawe dolne kwadraty mają kolor biały, tak jak widać na poniższym zdjęciu:Foto: MON

Biało-czerwona szachownica na polskim samolocie bojowym

Genezę tej zmiany wytłumaczył na antenie Polskiego Radia Sławomir Górzyński, prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Zauważa on, że zgodnie z zasadami heraldyki powinno stosować się tzw. metodę oznaczania barw flagi. Reguła ta głosi, że:

Flagi tworzone są poprzez odpowiedni podział (tzw. cięcie płata) oraz położenie na nich barw wywiedzionych z herbu — godła oraz tarczy. Pole ważniejsze na fladze — górne lub przy drzewcu — przyjmuje barwę godła herbowego. Natomiast część dolna płata lub zewnętrzna (tzw. swobodna) przyjmuje barwę pola tarczy.

Szachownica lotników nie jest co prawda flagą w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, ale można ją za taką uznać. Dlatego przy jej tworzeniu zgodnie z zasadami heraldyki konieczne było odwrócenie kolorów, by całość odpowiadała polskiemu godłu. To, jak wiadomo, składa się z dwóch elementów — białego orła i czerwonego tła. By stosować się do metody oznaczania barw flagi, za ważniejszą rzecz w naszym herbie należy uznać kolor biały, dlatego to on powinien występować "pierwszy" w szachownicy.Foto: Piotr Przyluski / Shutterstock

Godło Polski

Czy zatem zmiana nie powinna nastąpić w 1918 r.? Sytuacja była bardziej skomplikowana, ponieważ Tomasz Gworek w opracowaniu "Pierwsze samoloty myśliwskie lotnictwa polskiego" zauważa, że czerwono-biała szachownica stosowana była podczas I wojny światowej nie tylko przez Stefana Steca, ale również Austriaka urodzonego w Krakowie Franka Linke-Crawforda i Polaka Mariana Gaweła.

— W okresie kształtowania się państwa polskiego, odznaczając owe symbole heraldyczne tylko przy pomocy barwy fragmentów zaznaczonych na — w tym przypadku — na szachownicy, część osób odpowiedzialnych za wprowadzenie tej symboliki zaraz po I wojnie światowej, wywodziła się z monarchii habsburskiej, gdzie ten system jest odwrotny. W związku z tym było dwóch oficerów, którzy spierali się o to, która wersja jest poprawna, gdzie de facto obie był tak samo dobre, ale stosowane w innych krajach — dodaje Sławomir Górzyński.


Polskie F-35 bez biało-czerwonej szachownicy? Wojsko szykuje zmiany

Na kilka dni przed Dniem Flagi Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poinformował, że polskie samoloty wielozadaniowe F-35 nie będą miały tradycyjnej biało-czerwonej szachownicy. Zamiast tego wojsko woli postawić na oznaczenie w skali szarości "określonej technologią krycia":

To świadoma decyzja — otrzymaliśmy nawet informację, jak dalece wpłynie to na prawdopodobieństwo wykrycia. Najważniejszy jest "warfighting" i bezpieczeństwo naszych pilotów. […] Zmieniamy przepisy w tym zakresie.

Dzięki temu nasze F-35 zachowają "niewidzialność" radarową, a generał dodał, że ta zmiana może przenieść się także na inne samoloty w polskiej armii:

Zmiana regulacji dla F-35 otwiera drogę do podobnych zmian na innych platformach. W przypadku F-35 to konieczność również technologiczna. W przypadku innych platform to potrzeba bardziej taktyczna. Rekomendacje do ewentualnych zmian są w rękach gen. Nowaka i jego ludzi (Ireneusz Nowak od 2023 r. jest inspektorem sił powietrznych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego — dop. red.).


Źródło:

Bartosz Witoszka Redaktor Komputer Świat

Tematy: Siły Powietrzne, flaga, Polska, Lotnictwo, lotnictwo wojskowe

 

 

 

OFICERSKIE SPOTKANIE PO LATACH


Tematyka - Historia

Data publikacji - 22 kwietnia 2024, godz. 13:36

Ponad 200 byłych pracowników Jednostki Wojskowej nr 4829 w Górze Kalwarii wzięło w sobotę udział w konferencji historycznej o górskokalwaryjskim garnizonie w latach 1916-2001. 

Uczestnicy pełnego wspomnień spotkania - zjechali do Góry Kalwarii nie tylko z całej Polski, ale i zagranicy. Niektórzy na terenie dawnych koszar postawili nogę po raz pierwszy od przeszło 20 lat, dlatego głośno komentowali obserwowane zmiany w tej części miasta. 

Konferencja rozpoczęła się od uroczystości przy pomniku poświęconym Żołnierzom Polskim Garnizonu Góra Kalwaria Poległym w Walce. Po oddaniu hołdu - złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy - zebrani przeszli do Ośrodka Kultury. Tu, przed wejściem, doszło do odsłonięcia tabliczki informacji turystycznej, przypominającej, iż przez dekady w budynku tym mieścił się Dom Żołnierza, w którym odbywały się wydarzenia kulturalne, bale i spotkania dla żołnierzy, ale i mieszkańców miasta.
     
W dalszej części spotkania Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, którego koło nr 61 im. Żołnierzy Mazowieckich Jednostek z Góry Kalwarii było organizatorem konferencji, nadał wyróżnionym osobom odznaczenia i certyfikaty. Zebrani wysłuchali również prezentacji o historii garnizonu wojskowego w Górze Kalwarii oraz o bieżącej zagrożeniach. Wspomnieniom nie było końca także podczas części nieoficjalnej spotkania, czyli uroczystej kolacji.

Konferencja odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Górze Kalwarii oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, w którym kształcą się klasy mundurowe. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie wiceprezes płk Bogdan Bartosiński, skarbnik ppłk Józef Łękawa, członek zarządu płk Adam Buliński, wiceprezes koła nr 47

 płk Roman Turek.

 

                      Każdego roku, 16 kwietnia obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych. Dzień Sapera upamiętnia rocznicę wydarzeń z 16 kwietnia 1945 roku, kiedy żołnierze I i II Armii WP forsowali linię Odry i Nysy Łużyckiej.

 


              Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składa Żołnierzom, pracownikom Wojsk Inżynieryjnych najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, osiągnięć i powodzenia w służbie i w życiu osobistym.

Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Górze Kalwarii. Pamięci prawie 22 tysięcy polskich funkcjonariuszy służb mundurowych i powołanych pod broń rezerwistów, ujętych i w 1940 roku zamordowanych przez Sowietów.

„Ukierunkowani na walkę. Na wolność. Z wdrukowaną miłością do ojczyzny. Właśnie tacy byli Ci, którym dziś oddajemy hołd” – stwierdził w słoneczne południe pod pomnikiem przy ul. Saperów w Górze Kalwarii burmistrz Arkadiusz Strzyżewski.

Tradycyjnie w ceremonii w byłych koszarach licznie wzięli udział – a także ją poprowadzili – kadeci z górskokalwaryjskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego. Dzięki temu miała ona wyjątkową oprawę.

Oprócz placówki z ul. Budowlanych wydarzenie zorganizowały miejscowe koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz gmina Góra Kalwaria.
Zarząd mazowiecki ZZWP reprezentował wiceprezes płk Henryk Odrzywołek i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ppłk  Artur Malinowski.

 


fot. gmina Góra Kalwaria.


 

             

 

 

Warszawa, dnia 25.03.2024 r.

 

Szanowni  Panowie

Prezesi, Członkowie Zarządów, Członkowie

Związku Żołnierzy WP

 

    Dotyczy: Uroczystości z okazji 80. rocznicy utworzenia 103 Pułku Lotnictwa      
                   MSWiA na Bemowie.

 

 

  Uprzejmie zapraszam Państwa do udziału w uroczystości z okazji 80. rocznicy utworzenia 103 eskadry lotniczej łączności, którą 50 lat temu przekształcono w 103 Pułk Lotnictwa NJW MSWiA stacjonujący na tym lotnisku „Warszawa-Babice”.

 W tym roku przypada również 10. rocznica odsłonięcia przy „Wieży” lotniska Pomnika z Tablicą upamiętniającą tę lotniczą jednostkę wojskową podległą MSWiA,
a także misję zabezpieczenia przez pułk 61. Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na Litwie i Łotwie w 1993 r.  Planowana w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz. 13.00 uroczystość wspomnieniowa przy tym Pomniku z asystą wojskową Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz ceremonią składania wieńców i kwiatów wpisuje się w zakres celów statutowy Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

103 Pułk Lotnictwa pozostając w strukturach MSWiA do czasu jego rozwiązania
w 2000 r. wykonywał z powodzeniem zadania zabezpieczenia funkcjonowania najwyższych organów państwa, wsparcia działań służb bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony granicy państwowej podległych MSWiA, a także likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz zadań na rzecz gospodarki narodowej.

 

Dlatego obecność Państwa stanowić będzie uznanie i wsparcie dla środowiska lotniczego zrzeszonego w Kole nr 35 Zwiazku Żołnierzy WP im. 103 Pułku Lotnictwa NJW MSWiA i Klubie Seniorów 103 Pułku Lotnictwa Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP .  

Ze względów organizacyjnych będę zobowiązany za potwierdzenie udziału do dnia
8 kwietnia 2024 r.  na adres e-mail:
janur53@wp.pl lub pod nr tel. 694444044
i ewentualne dostarczenie kwiatów pod Pomnik ul. Gen. S. Kaliskiego 57 („Wieża” Lotniska Warszawa-Babice) w dniu 12 kwietnia 2024 r. do godz. 12.20

 


1.     Poniżej _Program uroczystości.

 

       Z wyrazami szacunku

 

 Sekretarz Oddziału – Prezes Klubu

                                                                               

                                           (-) płk dypl. w st. spocz.  pil. inż. Jan URBANIAK

 

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 80. ROCZNICY TRADYCJI 103 PUŁKU LOTNICTWA NJW MSWIA.

 W tym roku mija 80 lat od utworzenia 103 eskadry lotniczej łączności
(1 kwietnia 1944 r.) która u boku 1 AWP przebyła Szlak Bojowy od Grigoriewskoje do m. Rhinow za Berlinem.

 Z tej okazji w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz. 13.00 odbędzie się okolicznościowe spotkanie przy Pomniku Pamięci 103 Pułku Lotnictwa NJW MSWiA na Lotnisku „Warszawa –Babice” (ul. Gen. S. Kaliskiego 57 - Bemowo „Wieża” lotniska).

Program Spotkania:

1.     12.50 - wprowadzenie Posterunku Honorowego przy Pomniku oraz      
               Pocztów Sztandarowych.

2.     13.00 - rozpoczęcie uroczystości „Marszem Lotników”.

3.     13.05 - powitanie przybyłych gości.

4.     13.10 - okolicznościowe przemówienie (Prezes Koła nr 35).

5.     13.25 - wystąpienia zaproszonych gości.

6.     13.50 - modlitwa w intencji zmarłych lotników.

7.     14.00 - składanie wieńców,  kwiatów i zniczy ("Sygnał Śpij Kolego").

8.     14.20 - "Marsz Lotników" i wspólne zdjęcie.

 Pogodnych, spokojnych świąt wielkanocnych,
zdrowia, pomyślności i wiosennego nastroju
wszystkim Członkom oraz Sympatykom życzy:

                               PREZYDIUM MZWŻWP

W imieniu Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

 

Wszystkim przedstawicielkom płci
pięknej
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni
w życiu.
Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze.
79 lat temu do zniszczonej Warszawy weszli żołnierze 1 Armii WP


Warszawa, styczeń 1945 r. Pierwsza parada Wojska Polskiego w Warszawie w 1945. Fot. PAP/J. Baranowski

    79 lat temu, 17 stycznia 1945 r., do niemal doszczętnie zniszczonej Warszawy wkroczyli żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Walki o opanowanie miasta trwały zaledwie kilka godzin, gdyż dowództwo niemieckie, obawiając się okrążenia, wycofało większość swoich sił ze stolicy.

         Dla uczczenia kolejnej rocznicy zakończenia walk o Warszawę, z inicjatywy Zarządu Głównego Zwiazku żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 17 stycznia odbyła się uroczystość składania wieńców i wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

W tegorocznej uroczystości na Plac Marszałka Piłsudskiego przybyło ok. 200 uczestników i 4 poczty sztandarowe. Licznie przybyły reprezentacje Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Kwiaty złożyło 28 delegacji, w tym delegacje Klubu Parlamentarnego PSL – Trzeciej Drogi, Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej z Góry Kalwarii. Wojskową asystę honorową zapewniło Dowództwo Garnizonu Warszawa.


 


 

 
  
 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja