Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  zarząd Koła nr 19
 
Zebranie wyjazdowe 2016 rok