Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  XXXV lat Organizacji Mazowieckiej
 
 35 LAT ORGANIZACJI MAZOWIECKIEJ 
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

      
  W dniach 14-15 czerwca 2016 roku odbyły się uroczyste obchody 35.Lecia Organizacji Mazowieckiej. Uroczystość w dniu 14 czerwca rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Polowej WP, odprawiona w intencji członków Związku oraz ich rodzin. Mszę Św. celebrował Wikariusz Generalny Zastępca Biskupa Polowego WP ks. prał. kan. płk January Wątroba. Następnie uczestnicy Mszy Św. spotkali się przed GNŻ na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby oddać hołd tym, którzy przed 35 laty zakładali nasze stowarzyszenie i tym, którzy w tym okresie odeszli na wieczną wartę. Po raz pierwszy od 35 lat nie towarzyszyła tej uroczystości wojskowa asysta honorowa Garnizonu Warszawa za sprawą niezrozumiałej decyzji MON wypowiadającej bez uzasadnienia porozumienie o współpracy. 

Drugi dzień uroczystych obchodów, na placu przed teatrem RAMPA, rozpoczął się odegraniem hymnu państwowego i pieśnią Związku. Słowo wstępne poświęcone znaczeniu sztandaru wygłosił płk. dypl. Lech Pietrzak, który czuwał nad właściwym przebiegiem uroczystości. Odbyło się uroczyste wręczenie sztandarów. Wręczenie poprzedziło odczytanie aktów nadania sztandarów: MZW, kołom nr 23 i 28 oraz wbiciem gwoździ honorowych do drzewców sztandarów przez fundatorów sztandaru, rodziców chrzestnych i gości honorowych. Sztandary zostały wręczone przez gen. dyw. Franciszka Puchałę dla MZW – sztandar odebrał Prezes Zarządu płk. mgr inż. Bogdan Miller; gen. dyw. Bolesława Izydorczyka dla koła nr 28 im. T. Kościuszki – sztandar odebrał prezes koła płk. dypl. Zdzisław Kędziorek; gen. dyw. Czesława Laszczkowskiego dla koła nr 23 im. Sił Powietrznych – sztandar odebrał prezes koła płk. mgr inż. Bogdan Grabowski. Następnie sztandary zostały przekazane poszczególnym pocztom sztandarowym. 

Na komendę prowadzącego uroczystość poczty sztandarowe dokonały prezentacji sztandarów przed zgromadzonymi uczestnikami. Uroczystość przed teatrem zakończyła się wystąpieniem Prezesa Związku i odegraniem pieśni Wojska Polskiego.

Tego samego dnia, po południu odbyła się uroczysta akademia w sali widowiskowej teatru RAMPA, gdzie wystąpienie okolicznościowe wygłosił prezes MZW płk. mgr inż. Bogdan Miller. Podziękował bratnim stowarzyszeniom i związkom kombatanckim za współpracę i czynny udział w naszych uroczystościach oraz wszystkim tym, którzy wspierają i wspierali Organizację Mazowiecką na przestrzeni 35 lat.

Szczególne słowa skierował do Redakcji ,,Głosu Weterana i Rezerwisty” za walkę piórem o naszą żołnierską godność i honor, solidarność oraz obronę naszych nabytych uprawnień. Jest ona orędownikiem naszego Związku i aby jak najdłużej jemu służyła. Choć zdjęliśmy mundury, to nadal jesteśmy wierni zasadzie poświęcania swoich umiejętności w jesieni naszego życia dla dobra wspólnego jakim jest bezpieczeństwo kraju i jego obywateli. 

Wręczono wyróżnienia zaproszonym gościom oraz zasłużonym członkom Związku tj.: certyfikaty wpisu do Honorowej Księgi Związku, złote Krzyże z Gwiazdą „Za zasługi dla ZŻWP”, patenty wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Mazowieckiej, oraz inne wyróżnienia związkowe, w tym specjalnie wykonane „Miniaturki wręczonych sztandarów” z dedykacją od Komitetu Honorowego Fundacji Sztandarów. 

Uroczystość zakończył wspaniały koncert wg Mariana Hemara (gdzie teksty jego piosenek przenoszą do świata przedwojennego kabaretu i ostrej satyry, do świata wolności i radości) w wykonaniu aktorów teatru Rampa. Za sprawne przeprowadzenie uroczystości słowa podziękowania należą się członkom Prezydium MZW, a także dyrektorowi teatru Rampa na Targówku panu Wiktorowi Olejarzowi oraz zespołowi artystycznemu. Uroczystość zakończył wspólny uroczysty obiad.

płk.  Andrzej Sawicki 
 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AMS
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=