Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  NNewsy 3
 

APEL 
         Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP 
        o dobrowolną składkę

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !

Środowisko emerytów i rencistów wojskowych coraz częściej spotykają niekorzystne zmiany godzące w prawa nabyte. Od pewnego czasu pojawiają się sygnały dotyczące zmian w systemie zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych pełniących służbę przed 1990 roku, co bulwersuje zarówno członków Związku jak i emerytów wojskowych w nim nie zrzeszonych. Coraz częściej spotykamy się z postulatami aby państwo wywiązywało się z umów, które z nami zawarło gdy wstępowaliśmy w szeregi Wojska Polskiego. Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP opowiada się za podjęciem działań służących obronie przedmiotowych praw. Związek nie dysponuje specjalistami z tej dziedziny, którzy mogliby opracować odpowiednie dokumenty prawne związane z tą obroną, zwłaszcza w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartę Praw Człowieka i Obywatela. Zachodzi konieczność zwrócenia się o taką usługę do znanych autorytetów prawnych, albo do renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w obronie praw człowieka i obywatela. Jest to ważne najprawdopodobniej zajdzie potrzeba zwrócenia się o reakcję do najwyższych władz sądowniczych w kraju, a może i za granicą.
           Za pomoc prawną w tak złożonej sytuacji trzeba będzie zapłacić, a na obecnym etapie trudno ocenić jej koszt. W oparciu o jego wstępne kalkulacje i prognozę budżetu Związku można stwierdzić, że Zarząd Główny nie znajdzie rezerw na jej pokrycie ze składek członkowskich, tym bardziej, że część zarządów wojewódzkich i rejonowych nie są na bieżąco i rzetelnie regulowane, a koszty funkcjonowania struktur zwiazkowych od lutego 2016 roku są coraz wyższe.
         W tej sytuacji Prezydium zarządu Głównego zwraca się do wszystkich członków Związku o zajęcie stanowiska w sprawie dobrowolnej jednorazowej składki celowej w wysokości co najmniej 1 zł od członka Związku. Prosimy Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe Związku o spopoularyzowanie tego listu wsród członków naszej organizacji.

Z upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego
Prezes Związku
gen.dyw. w st.spocz. dr.Franciszek PUCHAŁA 

Warszawa dn. 13 września 2016 r.


Członkowie MZW wpłat mogą dokonywać na konto bankowe MZW  nr 06 1020 1097 0000 7802 0108 3369 z dopiskiem "obsługa prawna" lub u Skarbnika MZW w siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 115.
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=