Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  NNewsy 02
 

Milion na konkurs fotograficzny? To możliwe. W 2017 r. MON wyda 12 mln zł na działania wspierające armię.

Na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl pojawiły się ogłoszenia dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia - zadania zlecone. Podzielone zostały na 11 konkursów, które obejmują 48 zadań. MON na ich realizację zarezerwował 12,5 mln zł. To mniej więcej tyle samo ile w mijającym roku.

Zadania te zostały podzielone na trzy grupy: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na realizację zadań w kategorii „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" MON planuje wydać 4,6 mln zł. I tutaj pojawiły się takie pozycje jak: „Garnizonowa jesień z monodramem z historią w tle" (za 25 tys. zł), Ogólnopolski Wojskowy Przegląd Form Tanecznych (planowana kwota 14 tys. zł), wydanie albumu „Bernard Ładysz - artysta żołnierz" (za 56,5 tys. zł), wydanie „Szkolnego śpiewnika patriotycznego" (za 64 tys. zł) oraz, co budzi największe kontrowersje organizacji proobronych, na projekt „Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze" – na który w budżecie MON zarezerwowano aż 1 milion złotych. Z kolei na festiwal pieśni patriotycznych i religijnych w Hrubieszowie MON zaplanował 119 tys. zł.

Na realizację grupy zadań „Obronność państwa i działalność SZ RP" przeznaczono 59 proc. zarezerwowanych środków czyli 6,7 mln zł. Mają one obejmować np. przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych „Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie agresji, konfliktom, przemocy" dla dowódców batalionu, pułków, brygad" oraz warsztatów „Rozwijanie kompetencji dowódczych" dla żołnierzy - kobiet służących na stanowiskach dowódców plutonów i kompanii/równorzędnych – na każdy z nich przewidziano po 35 tys. zł., ale także np. działalność żołnierzy rezerwy Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej (zaplanowano na ten cel 158 tys. zł). Z poważniejszych pozycji – resort obrony – zaplanował 1,2 mln zł na tzw. selekcyjne szkolenie samolotowe dla kandydatów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 

MON przewidział też środki dla działań edukacyjnych podejmowanych przez klasy mundurowe, planowany jest m.in. zlot klas mundurowych, obozy szkoleniowe, zawody strzeleckie dla uczniów i nauczycieli, a także kursy wojskowe (np. z ratownictwa wodnego i podwodnego). Planuje też przeznaczyć pieniądze na organizację szkolenia strzeleckiego dla organizacji proobronnych, czy tzw. szkolenie unitarne.

źródło: rp.pl/służby mundurowe

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=