Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  "Wieczna Warta"
 

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.06.2019 zmarł po ciężkiej chorobie, przeżywszy 69 lat, członek Koła nr 23, były skarbnik Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – mjr w st. spocz Edward BINKOWSKI.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 29 czerwca 2019 roku. o godz. 11,00 w kościele Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckiem przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (Kościół Garnizonowy).

Cześć Jego pamięci.

PREZYDIUM MZW ZŻWP          
Koledze płk. w st. st. spocz.mgr. Zbigniewowi Rudolfowi
Honorowemu Prezesowi Koła 
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci 
Żony Anny
składają koledzy z Koła nr 2 Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Wyrazy współczucia dla kolegi płk Feliksa Klepaczki – prezesa koła nr 39, z powodu śmierci żony Ireny

Składa

Prezydium MZW ZŻWP

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 15 lutego o godz. 14:00 na Cmentarzu Powązkowskim (dawny wojskowy).Płakać się chce

 

W dniu 2 lutego 2019 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy 74 lata, wieloletni żołnierz ochrony przeciwpożarowej 10 pułku samochodowego, Polskiego Kontyngentu Wojskowego ONZ na Bliskim Wschodzie oraz Szpitala Wojskowego przy ul. Szaserów w Warszawie, członek Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego Związku Żołnierzy WP przy DGW  –  st.chor.szt. Bronisław JEŻ.

Uroczystość żałobna  rozpocznie się mszą żałobną 6.02.2019 r. o g. 12.00 w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli 79, gm. Świlcza, woj. podkarpackie - po czym trumna z ciałem Zmarłego zostanie przetransportowana i złożona na cmentarzu miejscowym.

W pogrzebie będzie brała udział delegacja naszego Koła.

Zapraszam do uczestnictwa.

 

 

Prezes Koła: Jan Dźwigała25 stycznia 2019 r.

 

 Znów bardzo smutno

 

W dniu 25 stycznia 2019 r. zmarł, przeżywszy 75 lat,  absolwent Oficerskiej Szkoły Samochodowej   w Pile,  wieloletni oficer 10 pułku samochodowego, Polskiego Kontyngentu Wojskowego ONZ na Bliskim Wschodzie i Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON – ppłk Leszek Moryciński.

Uroczystość żałobna zgromadziła licznych znajomych, kolegów, sąsiadów oraz bliższą i dalszą rodzinę, rozpoczęła się mszą żałobną 31.01.2019 r. o g. 10.00 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 64, po czym urna z prochami  Zmarłego została przetransportowana i złożona na Cmentarzu Wawrzyszewskim w grobie rodzinnym.

W pogrzebie uczestniczyła delegacja dawnych żołnierzy, współtowarzyszy służby, a przewodniczył jej I wiceprezes naszego Koła – Stanisław Pieczara.

 

Żegnaj Leszku, żegnaj świetny Kolego, żegnaj Pułkowniku!

Dobrze zasłużyłeś się naszej ukochanej Ojczyźnie!

Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie! Śpij spokojnie!

 

Cześć Twojej pamięci!

 

 Opracował: Jan Dźwigała  W dniu 22 listopada 2018 roku  zmarł w wieku 95 lat

Ukochany Towarzysz Życia, Tata, Dziadek i Pradziadek, Ś.P. TADEUSZ KOZIEŁ, pułkownik w stanie spoczynku.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 30 listopada o godz. 12:30
w Sali B na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa).

Po ceremonii nastąpi odprowadzenie urny z prochami Zmarłego do grobu rodzinnego, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina.

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej"

 

Cezary KUCZYŃSKI (zięć Zmarłego)
tel. 501 200 335Ppłk Jan OTRĘBOWSKI  Koło nr 6 MZW ZŻWP

(19.12.1927 r. –5.10.2018 r.) 

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, panteonie bohaterów i wielkich Polaków, nasza delegacja uczestniczyła w ostatniej drodze na wieczną wartę, zasłużonego oficera WP, członka Koła Nr 6 im. Żołnierzy II Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – Kol. ppłk. Jana Otrębowskiego, który zmarł po ciężkiej chorobie. Urodził się w pięknym Marysinie, niedaleko Chełma Lubelskiego. Miał brata i dwie siostry. Ukończył Technikum Ekonomiczne i zdobył tytuł dyplomowanego biegłego księgowego. Służbę wojskową rozpoczął  23 kwietnia 1947 r. W jej trakcie pracował i służył w wielu jednostkach wojskowych. Najdłużej jednak w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, bo od 17 października 1967 r. Pracował tam na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach, był tytanem pracy.  W 1972 r. poślubił za żonę ukochaną Zofię. Z tego związku dochowali się dwóch córek.  Ze służby wojskowej został zwolniony po 40. latach jej pełnienia - 15 maja 1987 r.          

 Za  wybitne osiągnięcia  w służbie wojskowej był kolejno awansowany, aż do stopnia podpułkownika i odznaczony  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym krzyżem zasługi oraz wieloma innymi medalami.

Do naszego Stowarzyszenia wstąpił 14 września 2000 r.  Za aktywne członkostwo w naszym Kole i Związku  został odznaczony:  Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, Medalem „XXX-lecia ZŻWP”, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZBŻZiORWP” oraz „Złotym Krzyżem ZŻWP”.         Z okazji 90. Urodzin otrzymał piękny puchar z dedykacją od wszystkich członków Koła.

W ostatniej Jego drodze na wieczną wartę uczestniczyła asysta honorowa z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz sztandar naszego  Koła. Żegnało Go liczne grono przyjaciół i sąsiadów, bliższa i dalsza rodzina oraz najbiżsi: ukochana żona Zosia, córki: Monika i Aldona, zięć Michał oraz wnuki Maciej i Mateusz. Żegnając Go przy niszy kolumbarium prezes naszego Koła powiedział: „ Drogi Kolego Pułkowniku, Janku Otrębowski! Dobrze zasłużyłeś się naszej ukochanej Ojczyźnie i Jej siłom zbrojnym! Dziękujemy  Ci za wszystkie dokonania  służbowe i życiowe!  Pośmiertną nagrodą  dla tak znamienitego żołnierza będzie salwa honorowa i odegrana przez trębacza melodia „Śpij Kolego”.

 Cześć Jego  pamięci!  

 

Foto: Andrzej Krzyziński                                       Opracowanie: Zbigniew Wrona

 


Kochani!

            Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 29 września 2018 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie nasz Kolega – płk Antoni MOROZ.

Płk Antoni MOROZ

(9.06.1935 r. – 29.09.2018 r.)

Urodził się w m. Chytra, gm. Hajnówka, pow. hajnowski, woj. podlaskie. W latach 1953 – 1990 pracował i służył Ojczyźnie w Wojsku Polskim. Szczególną wagę przywiązywał do dobrych relacji z najbliższymi: żoną, dziećmi i wnukami. Jego pasją była praca na działce i w zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stolica”. Z uśmiechem i cierpliwością zawsze znajdował czas, aby z działkowcami porozmawiać, podzielić się swoją bogatą wiedzą działkową i doradzić w sprawach trudnych i kontrowersyjnych. Nigdy nie zakładał niepowodzenia, do wszystkich wyciągał swoją pomocną dłoń i zawsze można było liczyć na jego wsparcie i bezinteresowność. 1 stycznia 2011 r. wstąpił do Koła Nr 6 i ZŻWP. Tu dał się poznać jako ponadprzeciętny działacz. W dowód zaufania i uznania został wybrany na okres 13.06.2013 r. – 9.02.2017 r. wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej naszego Koła. Został wyróżniony: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”, Brązową Odznaką „Za zasługi dla ZŻWP” oraz Srebrnym „Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Od dłuższego czasu zmagał się z nieuleczalną chorobą.

W dniu 4 października 2018 r. odbyła się piękna uroczystość pogrzebowa w cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie przy ul. Wolskiej 138/140, po której trumna  z ciałem Zmarłego została przewieziona i pochowana na cmentarzu miejscowym. Nad grobem pożegnał go w imieniu wszystkich uczestników pogrzebu Staszek Pieczara. W ostatniej drodze  „TOLKA” uczestniczyła najbliższa i dalsza rodzina, znajomi i sąsiedzi,  członkowie ROD „Stolica” oraz liczna delegacja naszego Koła ze sztandarem i pocztem w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca pocztu, mjr Jan Dźwigała – sztandarowy i st. chor. szt. Stanisław Pieczara.

Cześć Jego pamięci!

Foto: Marzena Dźwigała                                       Opracowanie: kpt.  Eugeniusz Karbowiak

            

 


 

 


           por. Stanisław WŁODARCZYK

(7.03.1943 r. – 22.08.2018 r.)

 Urodził się w Miejskiej Górce w powiecie rawickim, woj. Wielkopolskim, w rodzinie wielodzietnej, miał pięcioro rodzeństwa (dwie siostry i trzech braci). Z wykształcenia technik samochodowy. Do odbycia zasadniczej służby wojskowej został powołany 23.10.1963 r. Po jej odbyciu pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Z wojskiem związał się na stałe. Przesłużył w nim prawie 35 lat , “do cywila” wyszedł 29 lutego 1996r.  Pełnił w tym okresie zaszczytną służbę w Polskiej Jednostce Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Wzgórzach Golan.  Jako cywil pracował jeszcze  w wojsku ok. 10 lat. Za ponadprzeciętne  wywiązywanie się z obowiązków służbowych był wielokrotnie wyróżniany. M. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz wszystkimi medalami resortowymi  MON.  Związek małżeński zawarł ponad 50 lat temu  z ukochaną Danutą, z którą dochowali się dwojga dzieci i dwóch wnuczek.

Do Koła nr 6 i ZŻWP wstąpił 5 lutego 2015 r., zaskarbił sobie tu wyrazy sympatii i uznania za postawę społeczną.  Od kilku miesięcy zmagał się z ciężką chorobą. Mimo to, w czerwcu br., odwiedził nas na zebraniu.

Uroczystość pogrzebowa  rozpoczęła się w wypełnionej żałobnikami Katedrze Polowej Wojska Polskiego i przy udziale wojskowej asysty honorowej wystawionej przez Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Następnie trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona na Cmentarz Północny przy ul. Wóycickiego w Warszawie, gdzie spoczęła zgodnie z ceremoniałem wojskowym w mogile rodzinnej (Kwatera  A-II-1 Rząd  3  Grób  3). Obok najbliższej i dalszej rodziny, znajomych i przyjaciół udział wzięła z kwiatami delegacja naszego Koła: Marzena i Jan Dźwigałowie, Jerzy Gąska, Jan Mazur, Stanisław Pieczara i Wojciech Przybyła.

Uroczystość zakończyła salwa honorowa i melodia “Śpij Kolego”.

Żegnaj Staszku, żegnaj Poruczniku! Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie!

Cześć Twojej pamięci!   

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała

 płk Władysław KAŹMIERCZAK

(19.05.1928 r. – 21.08.2018 r.)

Urodził się w Morakowie, gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie  w rodzinie wielodzietnej, miał siedmioro rodzeństwa. W czasie drugiej wojny światowej Jego tata Józef został wywieziony przez hitlerowców do Dachau i tam zamordowany. Mama z kolei została brutalnie przez okupantów pobita, wskutek czego zmarła. Dzieci wychowywały się same, starsze pomagały i opiekowały się młodszymi. Władek mając 13 lat został wywieziony  do niewolniczej pracy w Niemczech. Po powrocie do Ojczyzny podjął naukę i ukończył technikum samochodowe. 2 października 1949 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej odbyciu pozostał  w służbie zawodowej. W 1965 r.  ukończył WKDO przy Wojskowej Akademii Technicznej, zajmował wiele ważnych stanowisk dowódczych i technicznych  w służbie samochodowej garnizonu m. s. Warszawy, najdłużej pracował  w 10 pułku samochodowym. Zaszczytną służbę wojskowa ukończył  2.02.1987r. Za osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany, awansowany i odznaczany, m. in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym krzyżem Zasługi, wszystkimi medalami resortowymi, Odznaką 1000 – lecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką dla Warszawy. Po służbie wojskowej przez 10 lat był inspektorem obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i BHP placówek PKO BP na terenie Ochoty   i Mokotowa  w Warszawie. Był członkiem Stowarzyszenia Więźniów Byłych  Dzieci Hitlerowskich  Obozów Koncentracyjnych. Do naszego Związku wstąpił 21.12.1989 r.,  bardzo aktywny. Był sekretarzem Koła nr 6, członkiem Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, działał w komisji do spraw zatrudnienia emerytów i rencistów wojskowych. Za osiągnięcia w pracy i działalności związkowej został wyróżniony m. in. wpisem do Księgi Honorowej Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego oraz srebrną odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Jagiellońskiej 10 w Zielonce (pow. wołomiński) po czym trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona i pochowana w mogile rodzinnej na cmentarzu miejscowym przy ul. Piłsudskiego. W pogrzebie obok rodziny i znajomych brała udział delegacja koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Marzena i Jan Dźwigałowie, Jan Mazur i Henryk Gogół, która złożyła wiązankę kwiatów. Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa, którą wystawiła 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej.

Cześć Jego pamięci!

Foto: Marzena Dźwigała                                   Opracowanie: Jan Dźwigała
Z prawdziwym żalem informuję, że w dniu 11 marca 2018 r. na wieczną wartę odszedł Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - płk Jan Kacprzak, Wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Prezes Zarządu Spółki Vets&Army.

Płk Jan KACPRZAK do końca swoich dni wypełniał słowa żołnierskiego przyrzeczenia - służby Polsce oraz całej naszej związkowej społeczności. Dawał przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami żołnierskimi. Przede wszystkim zaś, w naszej pamięci pozostanie jako wielki, dobry Człowiek, do którego zawsze można było przyjść po radę i pomoc.

 

   
 
     W dniu 6 lutego 2018 roku, niespodziewanie odszedł od nas w wieku 65 lat "Na wieczną wartę" nasz kolega, przyjaciel, Kierownik Biura Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk mgr Henryk JAGIELSKI.

Msza w Jego intencji odbyła się w dniu 15 lutego w Katerze Polowej WP w Warszawie przy ul. Długiej 13/15. W mszy uczestniczyła córka, rodzina, przyjaciele i znajomi. W imieniu byłych żołnierzy, zmarłego pożegnał prezes Związku płk Marek Bielec, który przypomniał Jego drogę wojskową, zaangażowanie w sprawy zawodowe i społeczne. 

Decyzją Kapituły Krzyża Związku, pośmiertnie ppłk mgr Henrykowi Jagielskiemu nadany został Krzyż Złoty z Gwiazdą. 

Warszawa 15.02.2018 rok


 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=